Τύποι παρασίτων στο ανθρώπινο σώμα: ταξινόμηση, περιγραφή, μέθοδοι ελέγχου και θεραπείας

παράσιτα στο ανθρώπινο σώμα

Υπάρχουν ζωολογικές και οικολογικές ταξινομήσεις παρασίτων.

ζωολογικόςΗ ταξινόμηση καθορίζει την αναγωγή του παρασίτου σε ορισμένες συστηματικές κατηγορίες: τύπος, τάξη, τάξη, οικογένεια, γένος.

ΠεριβαλλοντικήΟι ταξινομήσεις βασίζονται στα χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής του παρασίτου.

 • συγκεκριμένα παράσιτα.παρασιτούν μόνο σε ένα είδος ζώων (καρφίτσα, πυγμαίος ταινία, ψείρα).
 • μη ειδικά παράσιτα- παρασιτούν σε διαφορετικούς τύπους ζώων (κουνούπια, ευρεία ταινία, τριχινέλλες).

Σύμφωνα με τον εντοπισμό του παρασίτου στον οργανισμό ξενιστή:

εξωπαράσιτα-παρασιτούν στο εξωτερικό περίβλημα του ξενιστή (αρθρόποδα που πιπιλίζουν αίμα).

ενδοπαράσιτα- ο βιότοπος είναι ο οργανισμός ξενιστής:

 • στα κοιλιακά όργανα που σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον (πεπτικό, αναπνευστικό και ουροποιογεννητικό σύστημα) - ασκαρίδα, πνευμονικό γόνατο.
 • στους ιστούς (μυοσκελετικό σύστημα, υποδόριο λίπος) - ινδικό σκουλήκι, τριχινέλλα.
 • ενδοκυτταρικό (πλασμώδιο ελονοσίας);

μεταβατικές μορφές.Για παράδειγμα, στην κεράτινη στοιβάδα της επιδερμίδας παρασιτεί η φαγούρα με φαγούρα, η οποία αναπνέει ατμοσφαιρικό οξυγόνο.

Σύμφωνα με το βαθμό σύνδεσης μεταξύ του αναπτυξιακού κύκλου του παρασίτου και του οργανισμού ξενιστή:

 • μόνιμα παράσιτα- ολόκληρος ο κύκλος ανάπτυξης λαμβάνει χώρα στο σώμα ενός ιδιοκτήτη (τριχομονάδα, ψώρα, ψείρες).
 • προσωρινά παράσιτα- μόνο μέρος του κύκλου ανάπτυξης λαμβάνει χώρα στον οργανισμό ξενιστή (έντομα που ρουφούν αίμα, σκουλήκια).

Σύμφωνα με τον αριθμό των κεντρικών υπολογιστών που αλλάζουν τακτικά στον κύκλο ανάπτυξης:

Ο ξενιστής είναι ένας ζωντανός οργανισμός που χρησιμοποιείται από το παράσιτο ως πηγή τροφής και ενδιαίτημα.

Ταξινόμηση κεντρικού υπολογιστή

Οι οικοδεσπότες χωρίζονται σετελικός, ενδιάμεσοςκαιδεξαμενή.

Τελικό (βασικό, οριστικό)- ξενιστές στον οργανισμό των οποίων το παράσιτο βρίσκεται στο σεξουαλικά ώριμο στάδιο ή αναπαράγεται σεξουαλικά (κουνούπι ελονοσίας για πλασμώδιο ελονοσίας, άνδρας για σεξουαλικά ώριμο χοιρινό σκώληκα).

Ενδιάμεσος- ξενιστές στο σώμα των οποίων το παράσιτο βρίσκεται στο στάδιο της προνύμφης ή αναπαράγεται ασεξουαλικά (άνθρωποι για πλασμώδιο ελονοσίας· χοίροι, αγριογούρουνα για ταινία).

δεξαμενή- ξενιστές που δεν είναι υποχρεωτικοί στον κύκλο ζωής του παρασίτου, αλλά μια φορά στον οργανισμό του οποίου το παράσιτο δεν πεθαίνει, αν και δεν αναπτύσσεται περαιτέρω. Τα παράσιτα συσσωρεύονται στον ξενιστή της δεξαμενής. Όταν ο ξενιστής της δεξαμενής τρώγεται από τον οριστικό ξενιστή, το παράσιτο ολοκληρώνει την ανάπτυξή του στο σώμα του. Για παράδειγμα, στο ανθρώπινο έντερο, μια φαρδιά ταινία μπορεί να παρασιτίσει. Ο άνθρωπος είναι ο απόλυτος κύριος για αυτόν. Υπάρχουν δύο ενδιάμεσοι ξενιστές στον κύκλο ανάπτυξης: ο πρώτος είναι ο κύκλωπος καρκινοειδής, ο δεύτερος είναι πολλά είδη ψαριών. Αλλά τα μη αρπακτικά ψάρια μπορούν να καταναλωθούν από αρπακτικά, για παράδειγμα, τούρνα. Σε αυτή την περίπτωση, οι προνύμφες ελμινθών δεν πεθαίνουν, αλλά συσσωρεύονται στους μύες του λούτσου και γίνεται ξενιστής δεξαμενής.

Με αυτόν τον τρόπο,ο οργανισμός ξενιστής είναι ένα είδος ενδιαιτήματος για το παράσιτο.Το δόγμα του οργανισμού ξενιστή ως οικότοπος του παρασίτου αναπτύχθηκε πλήρως από τον Ακαδημαϊκό Ε. Ν. Παβλόφσκι.Το σύνολο όλων των οργανισμών που ζουν ταυτόχρονα σε οποιονδήποτε οργανισμό ονομάζεται παρασιτοκένωση.

Ταξινόμηση παρασίτων

Σύμφωνα με τον βαθμό αναγκαιότητας για το είδος να οδηγήσει έναν παρασιτικό τρόπο ζωής:

 • ψεύτικος παρασιτισμός- μεμονωμένα άτομα ενός ελεύθερου είδους εισέρχονται κατά λάθος στο σώμα ενός άλλου είδους, όπου παραμένουν βιώσιμα και προκαλούν διαταραχές στην κανονική ζωή του ξενιστή. Μετά από έναν σύντομο παρασιτισμό στον οργανισμό ξενιστή, τα ψευδή παράσιτα πεθαίνουν ή απελευθερώνονται στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, η κοπρόφιλη αμοιβάδα μπορεί να ζει στα κόπρανα. Όταν τα κόπρανα στεγνώνουν, εκκολάπτονται. Οι κύστεις κομπρόφιλων αμοιβάδων μπορεί να εισέλθουν κατά λάθος στο ανθρώπινο έντερο. Συνήθως οι κύστεις περνούν από τα έντερα και απεκκρίνονται στο εξωτερικό περιβάλλον με τα κόπρανα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αμοιβάδες στο ανθρώπινο έντερο αναδύονται από κύστεις και γίνονται παρασιτικές για μικρό χρονικό διάστημα, προκαλώντας οξείες πεπτικές διαταραχές.
 • Προαιρετικός παρασιτισμόςπροτείνει τη δυνατότητα για ένα είδος να οδηγήσει τόσο έναν ελεύθερο όσο και έναν παρασιτικό τρόπο ζωής. Με αυτή τη μορφή παρασιτισμού, ελεύθερα είδη, που εισέρχονται κατά λάθος στο σώμα ενός άλλου είδους, το χρησιμοποιούν προσωρινά ως βιότοπο και πηγή τροφής. Σε σύγκριση με τα ψευδή παράσιτα, τα προαιρετικά παράσιτα περνούν περισσότερο χρόνο στον οργανισμό ξενιστή. Ένα παράδειγμα προαιρετικού παρασιτισμού είναι η ελεύθερα ζωντανή αμοιβάδα του γένουςNaegleriaκαιAcanthamoeba. Η Negleria και η Acanthamoeba ζουν σε υδάτινα σώματα που λαμβάνουν λύματα. Εισχωρώντας στο ανθρώπινο σώμα από το στόμα ή πληγές στο δέρμα, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή αμοιβαδική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, μερικές φορές θανατηφόρα.
 • Αληθινός (υποχρεωμένος) παρασιτισμός- ένας παρασιτικός τρόπος ζωής είναι υποχρεωτικός για τουλάχιστον ένα από τα στάδια ανάπτυξης. Αληθινά παράσιτα είναι τα τρυπανοσώματα, η λεϊσμανία, το πλασμώδιο της ελονοσίας, η ταινία των χοίρων και των βοοειδών, οι ασκαρίδες και πολλά άλλα είδη ζωντανών οργανισμών.

Σύμφωνα με τον εντοπισμό του παρασίτου στον (πάνω) οργανισμό ξενιστή:

 • Εξωπαράσιταζουν στην επιφάνεια του σώματος του ξενιστή, τρέφονται είτε με το αίμα του (αιματοφάγο) είτε με την κεράτινη στιβάδα και τα παράγωγά της (κερατοφάγοι). Τα ανθρώπινα εξωπαράσιτα είναι συνήθως έντομα και ακάρεα. Τα εξωπαράσιτα είναι συχνά ταυτόχρονα και συγκεκριμένοι φορείς ανθρώπινων παθογόνων.
 • Τα παράσιτα που ζουν στα κύτταρα, τους ιστούς και τις κοιλότητες του σώματος του ξενιστή ονομάζονταιενδοπαράσιτα. Κατά συνέπεια, ο εντοπισμός διακρίνει τα ενδοκυτταρικά παράσιτα, τα παράσιτα των ιστών και της κοιλότητας. Τα ενδοπαράσιτα μπορούν να επηρεάσουν οποιοδήποτε όργανο. Υπάρχουν εντερικά παράσιτα (ταινία και στρογγυλά σκουλήκια, πρωτόζωα), παράσιτα του ήπατος (flukes), παράσιτα των πνευμόνων (πνευμονικός γόνατος), του ουρογεννητικού συστήματος (σχιστοσώματα, Trichomonas) και άλλα όργανα. Το παράσιτο μπορεί να εντοπιστεί μόνο σε ένα όργανο ή να μολύνει διάφορα όργανα του ξενιστή.

Σύμφωνα με τον χρόνο επαφής του παρασιτικού είδους με τον ξενιστή:

 • Προσωρινά παράσιταΣυνήθως παρασιτούν στο εξωτερικό περίβλημα του ξενιστή (εκτοπαράσιτα). Συνδέονται με τον οργανισμό ξενιστή μόνο με τροφικές αλυσίδες (για παράδειγμα, αιματοφάγους) και ο χρόνος επαφής τους με τον ξενιστή είναι πολύ μικρότερος από την περίοδο της ελεύθερης ζωής.
 • Σταθερά παράσιταπερνούν μέσα (πάνω) στον ιδιοκτήτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, μερικές φορές όλη τους τη ζωή. Για τα στάσιμα παράσιτα, ο οργανισμός ξενιστής δεν είναι μόνο πηγή τροφής, αλλά και βιότοπος. Στα στάσιμα παράσιτα περιλαμβάνονται σχεδόν όλα τα ενδοπαράσιτα και ορισμένα εξωπαράσιτα. Ο στάσιμος παρασιτισμός περιλαμβάνει δύο μορφές παρασιτισμού:περιοδικός(το παράσιτο περνά μέρος της ζωής του στο εξωτερικό περιβάλλον) καισυνεχής(το παράσιτο δεν αφήνει τους ξενιστές του). Ο περιοδικός παρασιτισμός είναι πιο συνηθισμένος στη φύση από τον μόνιμο παρασιτισμό.

Κατά ιδιαιτερότητατα παράσιτα χωρίζονται σε μονοειδικά και πολυειδικά.

 • Τα παράσιτα που είναι προσαρμοσμένα στη ζωή σε οργανισμούς διαφορετικών βιολογικών ειδών ξενιστών ονομάζονταιπολυειδική. Μια παραλλαγή της πολυειδικότητας είναι η πολυφαγία - η ικανότητα των παρασίτων που απορροφούν το αίμα να τρέφονται με το αίμα ξενιστών διαφορετικών ειδών. Για παράδειγμα, τα σεξουαλικά ώριμα στάδια της ηπατικής φλεγμονής (Fasciola hepatica) παρασιτούν διάφορα φυτοφάγα·πολλά είδη κουνουπιών (οικογένειεςCulicidae) τρέφονται με το αίμα ξενιστών που ανήκουν σε διάφορα είδη θηλαστικών.
 • Εάν ένα παράσιτο είναι προσαρμοσμένο στη ζωή σε έναν συγκεκριμένο τύπο ξενιστή, είναιμονοειδική. Μια παραλλαγή της μονοειδικότητας είναι η μονοφαγία - σίτιση παρασίτων που απορροφούν αίμα σε βάρος ξενιστών του ίδιου είδους. Παράδειγμα μονοειδικότητας είναι ο παρασιτισμός των ανθρώπινων ψειρών του είδουςPediculus humanus. Μόλις βρεθούν στην επιφάνεια του σώματος οποιουδήποτε άλλου είδους, αυτές οι ψείρες πεθαίνουν. Άνθρωπος Ascaris (Ascaris lumbricoides) είναι επίσης μονοειδικά παράσιτα. Μόλις μπουν στο σώμα άλλων ξενιστών, πεθαίνουν πριν φτάσουν στην εφηβεία.

Ποια παράσιτα ζουν στο ανθρώπινο σώμα

Η εσωτερική χλωρίδα των ανθρώπων είναι ένα εξαιρετικό περιβάλλον για τον βιότοπο και την ενεργό αναπαραγωγή μικροοργανισμών που ανήκουν στην παθογόνο ομάδα. Οι τύποι παρασίτων στο ανθρώπινο σώμα χωρίζονται συνήθως σε δύο επιλογές - σε εκείνα των οποίων η παρουσία δεν γίνεται αισθητή και έχει μικρή επίδραση στη συνολική υγεία και σε εκείνα των οποίων η παρουσία μπορεί να είναι επιζήμια. Κατά τη διάρκεια της ζωής τους, είναι σε θέση όχι μόνο να επηρεάσουν αρνητικά τα όργανα, αλλά και να απελευθερώσουν τοξικές ουσίες που δηλητηριάζουν όλα τα ζωντανά όντα.

Τα περισσότερα από τα παράσιτα στο ανθρώπινο σώμα είναι σκουλήκια της ομάδας των νηματωδών, που διαγιγνώσκονται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Τα παράσιτα μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη θέση τους (στα έντερα, το συκώτι, την καρδιά, ακόμη και στον εγκέφαλο), το μέγεθος, τον κύκλο ζωής και ακόμη και το χρόνο κατά τον οποίο βρίσκονται μέσα στο σώμα.

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι παρασίτων που προσβάλλουν τους ανθρώπους - νηματώδεις είναι οι παρακάτω.

Αυτός ο μικροοργανισμός παρασιτεί στα τοιχώματα του παχέος εντέρου, ενώ απλώνει τα αυγά των μελλοντικών απογόνων του έξω από το παχύ ή λεπτό έντερο, για παράδειγμα, σε κλινοσκεπάσματα. Τις περισσότερες φορές, αυτό το παράσιτο διαγιγνώσκεται σε παιδιά. Τα σκουλήκια προκαλούν φαγούρα στον πρωκτό, μειωμένη όρεξη, τρίξιμο των δοντιών στον ύπνο και κούραση.

Ο κύκλος ζωής των μικροοργανισμών είναι περίπου ένας μήνας και φτάνουν τα 12 mm σε μέγεθος. Τα σκουλήκια καρφίτσας είναι πολύ ανθεκτικά στο εξωτερικό περιβάλλον, η εμφάνιση νέων ειδών εμφανίζεται ήδη 6 ώρες μετά την ωοτοκία.

Αυτά τα έλμινθια ζουν στο σώμα των γατών και των σκύλων και εισέρχονται στο εσωτερικό περιβάλλον του ανθρώπου μέσω της επαφής με αυτά τα ζώα. Αυτός ο τύπος εντερικών παρασίτων μπορεί να φτάσει τα 3 εκατοστά σε μήκος και μπορεί να βρεθεί σε όλα τα εσωτερικά όργανα και αγγεία χωρίς να βγει έξω.

Ανήκουν στον τύπο των πιο επικίνδυνων μολυσματικών παρασίτων στον άνθρωπο. Μεγαλώνουν μέχρι 3 cm σε μήκος και μπορούν να ζήσουν έναν μακρύ κύκλο. Διεισδύουν σε όλα τα όργανα του συστήματος, πολλαπλασιάζοντας ενεργά ταυτόχρονα.

Τριχινέλλα

Η παρασιτική εισβολή που προκαλείται από την τριχινέλλα μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές συνέπειες: οίδημα, πυρετό, δερματίτιδα, δυσπεψία και κάθε είδους αλλεργίες, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων. Η κύρια δυσκολία στην ανίχνευση αυτών των ελμινθών έγκειται στο μικροσκοπικό τους μέγεθος, το οποίο συνήθως δεν υπερβαίνει τα 4 mm. Το σκουλήκι που ζει στα έντερα είναι σε θέση να διεισδύσει στα αιμοφόρα αγγεία, μέσω των οποίων εξαπλώνεται σε όλο το σώμα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος και εγκαθίσταται σε οποιοδήποτε όργανο.

Τα τρεματώδη ζουν επίσης αρκετά συχνά στον ανθρώπινο γαστρεντερικό σωλήνα. Διακρίνονται από το επίπεδο σχήμα και την παρουσία βεντούζες. Αυτά τα πρόσθετα όργανα είναι απαραίτητα για να κολλήσουν στα ανθρώπινα όργανα προκειμένου να απομυζήσουν χρήσιμες ουσίες από αυτά.

Η ταξινόμηση των παρασίτων σύμφωνα με τον τύπο των ελμινθών περιλαμβάνει μια κατηγορία τρεματωδών, που αποτελείται από τους ακόλουθους μικροοργανισμούς:

 • Το Opisthorchis είναι ένα απλό παρασιτικό σκουλήκι που συχνά ζει στο στομάχι, τη χοληδόχο κύστη, το πάγκρεας και το ήπαρ, γεγονός που οδηγεί στην ανάπτυξη γαστρίτιδας, ελκών και παγκρεατίτιδας. Το έντερο, σε οποιαδήποτε μορφή, δεν του ενδιαφέρει καθόλου.
 • Στρογγυλοειδής - εντερική ακμή, είναι σκουλήκι μήκους έως 2 εκ. Προσβάλλει το γαστρεντερικό σωλήνα. Η διάρκεια της ζωής του δεν είναι μεγάλη, αλλά ταυτόχρονα, η δραστηριότητά του καταφέρνει να οδηγήσει έναν άνθρωπο σε άσθμα, γαστρεντερική δυσλειτουργία, βρογχίτιδα, εξασθένιση και άλλες ασθένειες.

Δεδομένου ότι τα τρεματώδη έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε ανθρώπινα όργανα και ιστούς, η εισβολή τους θεωρείται η πιο κοινή και δύσκολη στη θεραπεία.

Αυτοί οι μικροοργανισμοί καταβροχθίζουν μια τεράστια ποσότητα ιστού και αίματος, συχνά ανικανοποιώντας το κυκλοφορικό σύστημα.

Μεταξύ όλων των υπαρχόντων παρασίτων που ζουν στον άνθρωπο, τα πιο επικίνδυνα είναι τα κεστόδια. Το μήκος αυτού του ελμινθίου μπορεί να φτάσει τα 10 μ. Σκεπτόμενοι τι είδους παράσιτα ζουν στο ανθρώπινο σώμα, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα τόσο τεράστιο σκουλήκι που ταιριάζει στο ανθρώπινο σώμα. Μπαίνουν μέσα κυρίως στην περίπτωση κατανάλωσης μολυσμένου κρέατος.

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι κεστωδών είναι:

 • χοιρινή ταινία - μεγαλώνει σε μήκος έως και 8 μ. Αρχικά δεν εμφανίζονται τα συμπτώματα της εισβολής, αλλά αργότερα η δραστηριότητα της χοιρινής ταινίας οδηγεί σε εντερική απόφραξη. Είναι επίσης δυνατό να αναπτυχθεί εξασθένηση.
 • η ταινία βοοειδών - μπορεί να φτάσει τα 18 μέτρα σε μήκος Προκαλεί επικίνδυνες παθήσεις για τον άνθρωπο, όπως αναιμία, εντερική απόφραξη, αλλεργίες, γαστρεντερικές διαταραχές και, ως εκ τούτου, το νευρικό σύστημα.
 • φαρδιά ταινία - το μήκος αυτού του παρασίτου φτάνει τα 8 μ. Ένα από τα λίγα παράσιτα στον άνθρωπο που ζει στο λεπτό έντερο. Προκαλεί αναιμία, εξασθένιση, προβλήματα με το πεπτικό σύστημα και εντερική απόφραξη.
 • εχινόκοκκος - θεωρείται η πιο επικίνδυνη ταινία, η μόλυνση της οποίας στα πρώτα στάδια δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Ωστόσο, η πολύ γρήγορη εξάπλωση του ελμινθίου σε όλο το σώμα οδηγεί στο σχηματισμό όγκων.

Πρωτόζωα

Σκεπτόμενος τι είδους παράσιτα υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα, μην ξεχνάτε την πιθανότητα μόλυνσης με τα λεγόμενα πρωτόζωα. Αυτή η κατηγορία μικροοργανισμών δεν έχει καμία σχέση με τις τρεις ομάδες ελμινθών, αφού αποτελεί το δικό της ειδικό παρασιτικό είδος που ζει σε διάφορα ανθρώπινα όργανα.

Τα πρωτόζωα ανήκουν στην κατηγορία των ενδοπαρασίτων που μπορούν να εντοπιστούν σχεδόν σε οποιαδήποτε γωνία του σώματος. Αυτό το είδος πήρε το όνομά του για μια απλή δομή που αποτελείται από ένα μόνο κύτταρο. Ωστόσο, μπορούν να προκαλέσουν διάφορες επικίνδυνες ασθένειες στον ανθρώπινο οργανισμό.

Οι κύριοι τύποι παρασιτικών πρωτοζώων:

 • Τριχομονάς. Παρά την παρουσία μόνο ενός κυττάρου, έχουν πολύ περίπλοκη δομή. Υπάρχουν διάφοροι τύποι παρασίτων αυτού του τύπου, ανάλογα με τον βαθμό εντόπισης: στοματικά, εντερικά και κολπικά. Οι πιο συχνές λοιμώξεις που συμβαίνουν με την παρουσία αυτού του οργανισμού στο αναπαραγωγικό σύστημα. Οι τριχομονάδες συχνά οδηγούν σε προστατίτιδα στους άνδρες. Επηρεάζουν τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα.
 • λάμπλια. Εντοπίζεται στο έντερο. Οδηγούν σε δυσβακτηρίωση, γαστρεντερικές διαταραχές και γενική δηλητηρίαση του οργανισμού. Συνήθως συνδέονται με τη βλεννογόνο μεμβράνη του δωδεκαδακτύλου, όπου πολλαπλασιάζονται ενεργά.
 • αμοιβάδα. Μπορεί να προκαλέσει εξασθένιση και δυσπεψία, καθώς και να δημιουργήσει εντερική απόφραξη.
 • τοξόπλασμα. Αυτό το παράσιτο είναι πολύ επικίνδυνο για μια έγκυο γυναίκα, γιατί μπορεί να προκαλέσει αποβολή στα αρχικά στάδια. Επιπλέον, το τοξόπλασμα προκαλεί ασθένειες των ματιών, του νευρικού συστήματος και της καρδιάς.

Ένας ιδιαίτερος κίνδυνος μόλυνσης του ανθρώπινου σώματος από πρωτόζωους μονοκύτταρους μικροοργανισμούς είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η αναπτυσσόμενη μόλυνση είναι ασυμπτωματική.

Εξωπαράσιτα

Αυτός ο τύπος παρασιτικών μικροοργανισμών, όπως τα εκτοπαράσιτα, αποτελεί μια ξεχωριστή ομάδα επικίνδυνων φορέων μόλυνσης. Αυτή η κατηγορία διακρίνεται από το γεγονός ότι οι εκπρόσωποί της εντοπίζονται αποκλειστικά στην επιφάνεια του ανθρώπινου δέρματος, αλλά, ωστόσο, είναι σε θέση να το μολύνουν με επικίνδυνες ασθένειες όπως ο άνθρακας, ο τύφος, η εγκεφαλίτιδα, η τρυπανοσωμίαση και άλλα.

Δεν είναι δύσκολο να αναγνωρίσουμε την εμφάνιση παρασίτων από αυτήν την ομάδα, καθώς, κατά κανόνα, προκαλούν αισθητή δυσφορία στον ξενιστή τους. Οι κύριες συνέπειες των δαγκωμάτων τους περιλαμβάνουν την εμφάνιση αλλεργικών αντιδράσεων, κνησμό και κάψιμο.

Η αντιμετώπιση τέτοιων μικροοργανισμών είναι δυνατή μόνο με τη βοήθεια ειδικών μέσων. Επιπλέον, κατά κανόνα απαιτείται υγιεινή των χώρων, κλινοσκεπάσματα και ρούχα. Πολύ επικίνδυνα εξωπαράσιτα ενός εξωτικού είδους, τα οποία μπορούν να συλληφθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα δαγκώματα ορισμένων από αυτά μπορεί να αποβούν μοιραία.

Διαβάστε ακόμα: Είναι δυνατόν να θεραπεύσετε το λαιμό μιας θηλάζουσας μητέρας με τη βοήθεια του Lugol; Θα βλάψει το στήθος;

Η καταπολέμηση των παρασίτων στον ανθρώπινο οργανισμό, ανεξάρτητα από τη θέση τους, θα πρέπει να γίνεται ολοκληρωμένα και σε συνεννόηση με τον γιατρό. Ωστόσο, το σημαντικό σημείο είναι η σωστή διάγνωση μόλυνσης από επικίνδυνους μικροοργανισμούς.

Συνήθως, τα συμπτώματα ότι το ανθρώπινο σώμα είναι επιρρεπές σε παρασιτική μόλυνση είναι τα ακόλουθα:

 • δυσκοιλιότητα - λόγω εντερικής απόφραξης που σχετίζεται με μεγάλα μεγέθη σκουληκιών. Επιπλέον, οι έλμινθες είναι σε θέση να μπλοκάρουν τα ρεύματα της χολής, προκαλώντας επώδυνη ενόχληση στην κάτω κοιλιακή χώρα.
 • συχνός σχηματισμός αερίων - συνήθως προκαλείται από σκουλήκια που έχουν εγκατασταθεί μέσα στο λεπτό έντερο. Αυτό περιλαμβάνει επίσης το λεγόμενο σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.
 • διάρροια - η υγροποίηση των κοπράνων προκαλείται από ειδικές ουσίες που εκκρίνονται από ορισμένους από τους μικροοργανισμούς. Τα πολύ συχνά χαλαρά κόπρανα μπορεί να υποδηλώνουν μόλυνση.
 • αλλεργικές αντιδράσεις - εμφανίζονται συνήθως στα απόβλητα των μικροοργανισμών μέσα σε ένα άτομο. Είναι επίσης δυνατή η εμφάνιση εκζέματος και δερματικών εξανθημάτων.
 • πόνος δυσφορία στις αρθρώσεις και τους μύες. Εάν αυτό το σημάδι εμφανιστεί χωρίς προφανή λόγο, ο έλεγχος για την παρουσία παρασίτων είναι υποχρεωτικός. Μερικοί από αυτούς προτιμούν να ζουν αποκλειστικά σε αρθρικά υγρά και μύες και ο πόνος είναι μια ανοσολογική απάντηση στην εμφάνιση μικροοργανισμών.
 • άλματα βάρους, προβλήματα με την όρεξη - σχετίζονται με την ανθρώπινη δηλητηρίαση από τα απόβλητα των παρασίτων και την έλλειψη γλυκόζης.
 • σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, διαταραχές ύπνου, άγχος και ευερεθιστότητα. Λέει πιο συχνά ότι οι πόροι του σώματος εξαντλούνται λόγω της έντονης δραστηριότητας των παρασίτων στο εσωτερικό του.

Υπάρχουν πολλά είδη παρασίτων που μπορούν να ζήσουν στο ανθρώπινο σώμα. Οι περισσότερες λοιμώξεις στα αρχικά στάδια είναι εντελώς ασυμπτωματικές. Ωστόσο, η θεραπεία της παρασιτικής εισβολής στα αρχικά στάδια θεωρείται η πιο αποτελεσματική και απλή.

Ποια είναι τα είδη των παρασίτων που ζουν στο ανθρώπινο σώμα

Τα πλάσματα που ζουν στο σώμα των ζώων, των ανθρώπων, των πτηνών και των ψαριών και τρέφονται με τον ξενιστή τους ονομάζονται παράσιτα.Η ζωτική δραστηριότητα τέτοιων οργανισμών στο ανθρώπινο σώμα δεν οδηγεί σε τίποτα καλό, τα παράσιτα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές ακόμα και θάνατο. Εξετάστε τους τύπους παρασίτων στο ανθρώπινο σώμα με περισσότερες λεπτομέρειες. Παρακάτω είναι μια λεπτομερής ταξινόμηση των παρασίτων.

ποικιλίες

 • Τα πιο απλά - αυτά περιλαμβάνουν giardia, δυσεντερική αμοιβάδα, τρυπανόσωμα κ. λπ.
 • Στρογγυλά σκουλήκια - τα στρογγυλά σκουλήκια και τα σκουλήκια ριζώνουν καλά στο ανθρώπινο σώμα
 • Flatworms - το ανθρώπινο σώμα είναι ένα εξαιρετικό μέρος όπου μπορούν να ζήσουν χοιρινό και βοοειδή ταινία, λάστιχο ήπατος κ. λπ.
 • Ψείρες και ψύλλοι
 • Κρότωνες και μύγες

Είναι αρκετά δύσκολο να αντιμετωπίσουμε τέτοιους τύπους παρασίτων, επειδή κατά τη διάρκεια της ζωής τους εγκαθίστανται αξιόπιστα και προσκολλώνται στα τοιχώματα των οργάνων με τη βοήθεια ειδικών βεντούζες και αγκίστρων.

Μερικά άτομα μπορούν γενικά να ζουν σε κύτταρα και ιστούς και από εκεί είναι σχεδόν αδύνατο να τα βγάλουμε έξω. Πρόκειται για σκουλήκια. Με τα έντομα η κατάσταση είναι λίγο πιο απλή, αφού συνήθως βρίσκονται στην επιφάνεια του σώματος, όπου μπορούν να εντοπιστούν και να καταστραφούν έγκαιρα.

Ποια παράσιτα ζουν στα έντερα; Λοιπόν, ας αναλύσουμε κάθε μία από τις ποικιλίες τους και τα μέρη όπου ζουν παρασιτικά σκουλήκια και πρωτόζωα.

επίπεδες σκώληκες

Αυτό το είδος παρασίτου στο ανθρώπινο σώμα είναι επίσης πολύ επικίνδυνο. Αυτά τα σκουλήκια ονομάζονται flatworms επειδή το σχήμα του σώματός τους μοιάζει με επίπεδες κορδέλες. Υπάρχει επίσης ο πιο αβλαβής τύπος επίπεδων σκουληκιών για τον άνθρωπο - αυτοί είναι οι ακτινωτοί σκουλήκια. Ας μιλήσουμε όμως για τα επικίνδυνα παράσιτα - τρύπες και ταινίες - με περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα επίπεδα σκουλήκια αυτού του είδους είναι μικρού μεγέθους, αλλά προσκολλώνται στα τοιχώματα των ανθρώπινων οργάνων πολύ σταθερά χάρη στα κορόιδά τους. Το φούκο, παρασιτικό κυρίως στο ήπαρ και τα έντερα, προκαλεί αναιμία, συνεχείς πονοκεφάλους και απότομη απώλεια βάρους. Αυτό το έλμινθος μπορεί, κατά τη διάρκεια της ζωής του, να διεισδύσει στους πνεύμονες, ακόμη και στον εγκέφαλο, προκαλώντας σοβαρές συνέπειες. Η πηγή των φουσκωτών είναι το βρώμικο νερό και τα φυτά.

Αυτός ο τύπος σκουληκιών έχει πολύ μεγάλο μήκος και αυξάνεται συνεχώς στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Μια ταινία μπορεί να φτάσει τα 6, 5 μέτρα σε ολόκληρη τη ζωή της. Οι εκπρόσωποι των ταινιών - η ταινία βοοειδών και χοιρινού - μπορούν να φτάσουν σε μήκος έως και 10 μέτρα. Τα παράσιτα ζουν στο ανθρώπινο έντερο, δηλαδή στο λεπτό. Ο πιο επικίνδυνος τύπος ταινίας είναι ο εχινόκοκκος, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο και τους πνεύμονες.

Η απώλεια βάρους με φυσιολογική όρεξη είναι το κύριο σημάδι μόλυνσης από ταινία.

στρογγυλά σκουλήκια

Αυτοί οι τύποι εμφανίζονται κυρίως σε παιδιά - νηπιαγωγούς και μαθητές δημοτικού. Τα πιο δημοφιλή είναι τα στρογγυλά σκουλήκια, αυτά είναι τα pinworms και τα roundworms, τα οποία και τα δύο τείνουν να παρασιτούν στα έντερα.

Αυτοί οι τύποι παρασιτικών σκουληκιών δεν προσκολλώνται στα τοιχώματα των ανθρώπινων οργάνων με κανέναν τρόπο, καθώς τα στρογγυλά σκουλήκια δεν έχουν προσαρμογές για αυτό, ωστόσο, δεν είναι εύκολο να αφαιρεθούν. Οι σκώληκες τείνουν να γεννούν τα αυγά τους στις πτυχές του πρωκτού, προκαλώντας έτσι αφόρητο κνησμό στην περιπρωκτική περιοχή. Τα παιδιά μολύνονται "σε κύκλο" - ξύνοντας το σημείο που προκαλεί φαγούρα, οι προνύμφες του σκουληκιού παραμένουν στα χέρια και κάτω από τα νύχια και όταν το παιδί βάζει κατά λάθος τα δάχτυλά του στο στόμα του, η μόλυνση εμφανίζεται ξανά.

Και αν τα συμπτώματα εμφανίζονται περιστασιακά, τότε οι άνθρωποι στον σύγχρονο ρυθμό της ζωής απλά δεν τα παρατηρούν ή δεν τους δίνουν μεγάλη σημασία. Και πολύ μάταια. Υπάρχουν πολλές τρομερές και ανεπανόρθωτες συνέπειες.

Οι ειδικοί συνιστούν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο να ελέγχονται για παράσιτα - κόπρανα, αίμα. Άλλωστε, είναι η έγκαιρη ανίχνευση παρασίτων στον άνθρωπο και η κατάλληλη θεραπεία που θα εξασφαλίσει την περαιτέρω ποιότητα ζωής.

Τι συμβαίνει σε ένα άτομο στο σώμα του οποίου τα παράσιτα ζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα;

 • Οι δυνάμεις εξαντλούνται καθώς τα παράσιτα πολλαπλασιάζονται και μεγαλώνουν.
 • Η ανοσία μειώνεται πολύ, καθώς το σώμα ρίχνει όλη του τη δύναμη στον έλεγχο των παρασίτων.
 • Οποιοσδήποτε, ακόμη και ο απλούστερος ιός ή μόλυνση μπορεί να μολύνει ένα άτομο, καθώς το σώμα δεν είναι σε θέση να προστατευτεί από ιούς.
 • Κατά τη διάρκεια της ζωής τους, τα παρασιτικά άτομα εκκρίνουν τοξίνες που συσσωρεύονται σταδιακά στον ανθρώπινο οργανισμό. Σταδιακά δηλητηριάζεται, το οποίο είναι γεμάτο με διάφορες μολυσματικές και ακόμη και κακοήθεις ασθένειες.

Πρόληψη

Η πρόληψη είναι ένα ουσιαστικό μέρος της καταπολέμησης των παρασίτων. Ειπώθηκε παραπάνω ποια είναι τα παράσιτα στο ανθρώπινο σώμα. Όσον αφορά τα σκουλήκια και τα πρωτόζωα, η σύγχρονη ιατρική προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία φαρμάκων για την πρόληψη και τον έλεγχο των παρασίτων.

Αλλά δεν πρέπει να συνταγογραφήσετε το φάρμακο μόνοι σας, πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε έναν ειδικό, ειδικά εάν ανησυχείτε για τυχόν συμπτώματα. Μετά τη διεξαγωγή των απαραίτητων εξετάσεων, ο ίδιος ο γιατρός θα συνταγογραφήσει το σωστό φάρμακο, με βάση τα παράσιτα που ζουν στο ανθρώπινο σώμα.

Εξάλλου, κάθε φάρμακο δρα σε ορισμένους τύπους παρασιτισμού· δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμη καθολικό. Και είναι ένας ειδικός που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε ένα φάρμακο που είναι σχετικό σε αυτήν την περίπτωση, καταπολεμώντας ένα συγκεκριμένο είδος παρασίτου σε ένα άτομο.