συντάκτης Αθανάσιος Georgoulias

Ονομα:
Αθανάσιος Georgoulias
Άρθρα:
1

Άρθρα

  • Οι σύγχρονες πραγματικότητες είναι τέτοιες που αυτά ή αυτά τα παράσιτα ζουν σε οργανισμούς του 95 (! )% Του πληθυσμού του πλανήτη μας. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οποιοδήποτε ελμινθών μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία, επομένως, είναι απαραίτητο να λάβουμε εξαιρετικά υπεύθυνη στάση απέναντι στην πρόληψη και τη θεραπεία τους.
    26 Απρίλιος 2021